Konstrukční lepidla

Konstrukční lepidla

Sortiment konstrukčních lepidel zahrnuje širokou nabídku řešení pro různé požadavky a podmínky, které se vyskytují v prostředí průmyslového projektování a konstrukce.
Lepení je proces, při němž se dva podobné nebo různorodé materiály pevně a trvale spojují pomocí lepidla. Lepidla staví „mosty“ mezi povrchy spojovaných materiálů.

K dosažení optimálního výsledku lepení musí být splněny následující předpoklady:

  • Slučitelnost lepidla s lepenými materiály
  • Slučitelnost lepidla se stanovenými požadavky
  • Správný proces lepení

Výhody lepení ve srovnání s tradičními metodami spojování

Rovnoměrnější rozložení napětí po celé ploše spoje
To má velmi pozitivní vliv na dosaženou statickou a dynamickou pevnost: tam, kde má svařování a nýtování za následek vznik místních napěťových špiček, zajišťuje lepení rovnoměrné rozložení a absorbování rázového zatížení.
Žádná změna povrchu a struktury spojovaných materiálů
Teploty při svařování mohou změnit strukturu, a tím i mechanické vlastnosti materiálů. Kromě toho svařování, nýtování i spojování šrouby ovlivňuje vzhled spojovaných součástí.
Snížení hmotnosti
Lepidla jsou obzvláště oblíbená u lehkých konstrukcí, kde se musí spojovat tenkostěnné součásti (tloušťka stěny < 0,5 mm).
Utěsnění spojů
Lepidla také fungují jako těsnivo, když brání ztrátě tlaku nebo tekutin, znemožňují pronikání zkondenzované vody a chrání proti korozi.
Spojování různorodých materiálů a snižování rizika koroze
Lepidlo vytváří izolační vrstvu, která brání kontaktní korozi, když se spojují různé typy kovů. Také funguje jako elektrická a tepelná izolace.

Dostupné technologie:

  1. epoxidy - tuhé lepení, 1 nebo 2složkové řešení, schopnost vyplňovat velké spáry, velmi vysoká pevnost, pro malé až střední plochy, velmi dobrá chemická odolnost
  2. akryláty - tuhé až mírné pružné lepení, 1 nebo 2složkové řešení, na malé plochy, velmi vysoká pevnost, dobrá chemická odolnost
  3. polyuretany - mírně pružné lepení, 2složkové řešení, schopnost vyplňovat velké spáry, vysoká pevnost, na střední až velké plochy, dobrá chemická odolnost
Seznam produktů - EPOXIDY
Produkt Barva Manipulační pevnost (min.) Rozsah provozních teplot  (°C) Poznámky
Loctite EA Double Bubble čirá 5 -55 až +100 Pro malé a rychlé opravy, rychlé vytvrzení
Loctite EA 3032 šedá 480 -55 až +80 Univerzální lepidlo, vhodné pro kontakt s pitnou vodou
Loctite EA 3421 jasně jantarová 240 -55 až +120 Konstrukční lepidlo, univerzální, dlouhá doba zpracovatelnosti
Loctite EA 3423 šedá 180 -55 až +120 Víceúčelové lepidlo, vynikající na kovy, dobrá odolnost vůči vlhkosti
Loctite EA 3425 žlutá/bílá 240 -55 až +120 Víceúčelové lepidlo, vynikající na kovy, na velké plochy, tixotropní
Loctite EA 3430 ultra čirá 15 -55 až +100 Univerzální lepidlo, rychlé vytvrzení, ultra čiré
Loctite EA 3450 šedá 15 -55 až +100 Konstrukční lepidlo, rychlé vytvrzení, ideální na opravy kovů
Loctite EA 3455 šedá 120 -55 až +100 Konstrukční lepidlo, rychlé vytvrzení, vysoká viskozita
Loctite EA 4108 stříbrná vytvrzení teplem -55 až +180 Tekuté, vysoká chemická odolnost, vypadá jako stříbrná pájka
Loctite EA 9250 bílá 12 -55 až +150 Tixotropní, odolné vůči vysokým teplotám, dobrá chemická odolnost, krémové zbarvení,
rychlé vytvrzení
Loctite EA 9450 průsvitná 13 -55 až +100 Univerzální lepidlo, rychlé vytvrzení (5 min.), vyplňování spár, průsvitné
Loctite EA 9461 šedá 240 -55 až +120 Konstrukční lepidlo, houževnaté, nestékavé, vyplňování spár
Loctite EA 9464 šedá 180 -55 až +120 Konstrukční lepidlo, houževnaté, vyplňování spár, rychlé vytvrzení
Loctite EA 9466 žlutavá 180 -55 až +120 Houževnaté univerzální lepidlo, vysoká pevnost lepení na všech materiálech
Loctite EA 9480 našedlá 270 -55 až +120 Víceúčelové lepidlo, schváleno pro náhodný kontakt s potravinami a pitnou vodou
Loctite EA 9483 ultra čirá 210 -55 až +150 Univerzální lepidlo, ultra čiré, vynikající na panely a displeje
Loctite EA 9489 šedá 300 -55 až +120 Konstrukční lepidlo, univerzální, prodloužená doba zpracovatelnosti
Loctite EA 9492 bílá 75 -55 až +180 Odolné vůči vysokým teplotám, vysoká chemická odolnost
Loctite EA 9497 šedá 480 -55 až +180 Odolné vůči vysokým teplotám, tepelně vodivé, vynikající pro lepení kovových součástí
(tixotropní)
Loctite EA 9514 šedá vytvrzení teplem -55 až +200 Odolnost vůči vysokým teplotám, lepení spojů odolných proti teplu, houževnaté, vysoká
mechanická odolnost
Teroson EP 5055 šedá 270 -55 až +100 Odolné vůči nárazům, konstrukční lepidlo na auto panely
Seznam produktů - AKRYLÁTY
Produkt Aktivátor Barva Provozní teplota do (°C) Poznámky
Loctite AA 319 Loctite SF 7649 světle jantarová +120 Lepení skla ke kovu
Loctite AA 326 Loctite SF 7649 žlutá až jantarová +120 Lepidlo na magnety
Loctite AA 329 Loctite SF 7386 světle slámová +100 Rychlá manipulace
Loctite AA 330 Loctite SF 7388 světle žlutá +100 Univerzální použití
Loctite AA 366 Loctite SF 7649 žlutá až jantarová +120 Přídavné vytvrzení pomocí UV
Loctite AA 3038   žlutá +100 Lepidlo na polyolefiny
Loctite AA 3295   zelená +120 Univerzální použití
Loctite AA 3298 Loctite SF 7386 zelenošedá +120 Lepení skla
Loctite AA 3342 Loctite SF 7386 matně žlutá +180 Vysoká teplota
Loctite AA 3504 Loctite SF 7649 jantarová +120 Přídavné vytvrzení pomocí UV
Loctite AA V1315   našedlá +120 Lepení kompozitů a plastů
Loctite AA V5004   světle fialová, čirá +80 Čirá linie spoje
Seznam produktů - POLYURETANY 2složková lepidla
Produkt Pevnost v tahu (N/mm2) Provozní teplota (krátkodobé vystavení v °C) Poznámky
Loctite UK 1351 B25 > 20 -40 až +120 (+150) Pastovité / odolné vůči ohybu, vysoká pevnost, vysoká pevnost v tlaku, bez nutnosti temperování, GL schválení jako Duromerické lepidlo podle Pravidel pro
klasifikaci a konstrukci, II, Část 2
Loctite UK 1366 B10 > 10 -40 až +80 (+100) Pastovité / odolné vůči ohybu, krátká doba do dosažení manipulační pevnosti,
kartušový typ, dobrá adheze k plastům a kovům, absorbuje rázové namáhání
Loctite UK 8101* > 9 -40 až +80 (+120) Nízká viskozita
Loctite UK 8103* > 6 -40 až +80 (+120) Nízká viskozita, víceúčelové, k dispozici různé úrovně akcelerace, dobré vlastnosti při tečení, certifikované podle IMO pro stavbu lodí (nízké šíření plamene)
Loctite UK 8126* > 15 -40 až +80 (+150) Nízká viskozita, dobré vlastnosti při penetraci, např. v lyžařském a snowboardařském průmyslu
Loctite UK 8160* > 7 -190 až +80 (+150) Velmi pastovité, certifikováno podle IMO pro stavbu lodí (nízké šíření plamene)
Loctite UK 8202* > 12 -190 až +80 (+150) Kapalné, dobrá pružnost při nízkých teplotách, vysoká pevnost, schváleno jako ABS typ (stavba lodí), Bureau Veritas (typové schválení pro nádrže na kapalné plyny)
Loctite UK 8303 B60* > 12 -40 až +80 (+150) Víceúčelové, pastovité/odolnost vůči ohybu, DIN 4102 B1, IMO certifikace pro stavbu lodí (nízké šíření plamene)
Loctite UK 8306 B60* > 12 -40 až +80 (+150) Pastovité / odolnost vůči ohybu, vysoká pevnost a dobrá pružnost, k dostání verze s různými dobami zpracovatelnosti
Loctite UK 8309* > 9 -40 až +80 (+150) Pastovité / odolnost vůči ohybu, dobrá zpracovatelnost využívaná pro sestavování nástaveb nákladních automobilů
Loctite UK 8326 B30* > 12 -40 až +80 (+150) Pastovité / odolné vůči ohybu, adheze ke kovům bez primeru, dobrá stabilita při stárnutí
Loctite UK 8436* - -40 až +80 (+120) Dobré adhezní vlastnosti a vynikající tekutost
Loctite UK 8445 B1 W* > 6 -40 až +80 (+150) Kapalné, rychlé tuhnutí pro lepení vík a víček
Loctite PU 6700 > 12 -40 až +80 (+140) Snadné použití
Loctite PU 8630 2K HMLC > 4 při vrstvě 5 mm -40 až +90 (+120) Nanášení za tepla, vysoký modul, nízká vodivost, 2složkový materiál, doba do odjezdu 2 hodiny podle evropské normy
Loctite PU 9225 SF ME 13 -40 až +80 (+140) Vyvinuto pro opravy plastů

*) pryskyřice Loctite UK 8XXX se obvykle používají s tvrdidlem Loctite UK 5400

Seznam produktů - POLYURETANY 1složková lepidla
Produkt Pevnost ve smyku (N/mm2) Provozní teploty (krátkodobé vystavení °C) Poznámky
Loctite UR 7220 > 6 -40 až +80 (+100) Velmi dlouhá doba zpracovatelnosti pro aplikaci na velké panely, pěnivé
Loctite UR 7221 > 6 -40 až +80 (+100) Dlouhá doba zpracovatelnosti, pěnivé, certifikované podle IMO pro stavbu lodí (nízké šíření plamene)
Loctite UR 7225 > 6 -40 až +80 (+100) Střední doba zpracovatelnosti, pěnivé, certifikované podle IMO pro stavbu lodí (nízké šíření plamene)
Loctite UR 7228 > 6 -40 až +80 (+100) Krátká doba do dosažení manipulační pevnosti, pěnivé, certifikace podle IMO pro stavbu lodí (nízké šíření plamene)
Loctite UR 7388 > 6 -40 až +80 (+100) Nízká viskozita, rychlé přichycení
Loctite UR 7396 > 7 -40 až +80 (+100) Nízká viskozita, urychlení teplem, střední doba zpracovatelnosti
Loctite UR 7398 > 4 -40 až +80 (+100) Nízká viskozita, urychlení teplem, certifikované podle IMO pro stavbu lodí (nízké šíření plamene)
Teroson PU 8596 > 5 při vrstvě 5 mm -40 až +90 (+120) Doba do odjezdu 6 hodin podle FMVSS
Teroson PU 8597 HMLC > 5 při vrstvě 5 mm -40 až +90 (+120) Vysoký modul, nízká vodivost, doba do odjezdu 4 hodiny podle evropské normy (crash test s čelním nárazem při rychlosti 64 km/h se 40% přesahem)
Teroson PU 8599 HMLC > 4 při vrstvě 5 mm -40 až +90 (+120) Nanášené za tepla, vysoký modul, nízká vodivost, doba do odjezdu 15 min. podle FMVSS
Teroson PU 9097 PL HMLC > 5 při vrstvě 5 mm -40 až +90 (+120) Adheze bez primeru, vysoký modul, nízká vodivost, doba do odjezdu 1 hod. podle FMVSS

Máte zájem o konstrukční lepidla?

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.


RSS

Novinky

09. Únor

Změna prodejních cen pro rok 2021

Avizovaná změna prodejních cen u produktů ...

DIMENSOR

Sídlo a prodejní místa

VK LOŽISKA s.r.o.
Soukenická 162
549 54 Police nad Metují

Zobrazit další kontakty

  • +420 491 541 600
  • +420 491 541 601

Novinky e-mailem

Novinky e-mailem

© 2021, VK LOŽISKA s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑