Obráběcí, technologické a konzervační prostředky

Při zpracování kovů obráběním a tvářením jsou nezbytné prostředky s mazacím a chladicím účinkem. Na jejich vlastnostech závisí kvalita povrchu obrobků, rozměrová přesnost, životnost nástrojů, energetická a ekonomická náročnost procesu apod. PARAMO, a.s., nabízí kapaliny jak s převládajícím chladicím účinkem, tak s převládajícím účinkem mazacím. Všechny tyto prostředky neobsahují chlór.

ŘEZNÉ OLEJE - více informací v katalogu
PARAMO Kinematická
viskozita při
40 °C (mm2/s)
Bod
vzplanutí
(°C)
Odolnost
vůči opotřebení
(kp) 1h
Max. nezadírací
zatížení
Ls (kp)
PARAMO CUT OC 14,5 185 78 80
PARAMO CUT OC PLUS 12,6 180 81 126
PARAMO CUT OC MULTI 15,0 184 84 126
PARAMO CUT OC AL 12,0 181 53 100

ISO VG 15, (10), 15, (10) ISO 6743: L-MH
PARAMO CUT OC
Univerzální řezný olej pro operace jako je frézování, vrtání, soustružení na obráběcích centrech a obráběcích dlouhotočných automatech. Zvládá i složitější obráběcí operace vrtání, závitování a vystružování. Lze ho použít i pro složitější operace broušení.
PARAMO CUT OC PLUS Výkonný řezný olej pro operace jako je frézování, soustružení, vrtání, závitování, vystružování a hluboké vrtání na obráběcích centrech, dlouhotočných automatech a obráběcích linkách. Zvládá tyto operace také v materiálech se špatnou i velice špatnou obrobitelností.
PARAMO CUT OC MULTI Výkonný řezný olej pro obráběcí operace třískového obrábění, soustružení, frézování, vrtání, zahlubování, vystružování, vnitřní a vnější závitování včetně hlubokého vrtání prováděné zejména na obráběcích centrech, obráběcích linkách a dlouhotočných automatech. Zvládá tyto operace také v materiálech se špatnou i velice špatnou obrobitelností.
PARAMO CUT OC AL Řezný olej speciálně formulovaný pro výkonnostní obrábění slitin lehkých kovů. Je určený pro operace třískového obrábění, soustružení, frézování, vrtání, závitování železných i neželezných kovů na obráběcích centrech, obráběcích linkách a dlouhotočných automatech.

ŘEZNÉ OLEJE - více informací v katalogu
PARAMO Kinematická
viskozita při
40 °C (mm2/s)
Bod
vzplanutí
(°C)
Odolnost
vůči opotřebení
(kp) 1h
Max. nezadírací
zatížení
Ls (kp)
PARAMO UNICUT 22 23,0 192 70 80
PARAMO UNICUT 32 35,0 200 74 100
PARAMO UNICUT 46 46,0 206 74 100

ISO VG 22, 32, 46 ISO 6743: L-MH
PARAMO UNICUT 22

Univerzální řezný olej nižší viskozity pro obrábění především špatně obrobitelných materiálů. Vedle běžného obrábění zvládá do těchto materiálů i složité obráběcí operace včetně vnitřního tváření závitů. Olej lze použít i pro běžné dokončovací obráběcí operace broušení a ševingování. Vzhledem ke svým univerzálním vlastnostem může být aplikován též do ložiskových skříní dle normy DIN 51 502 - CL, převodových skříní dle normy DIN 51 517 – CLP a hydraulických oběhových systémů dle normy DIN 51 524 – H-LPD.
PARAMO UNICUT 32
Univerzální řezný olej střední viskozity pro obrábění zejména špatně obrobitelných materiálů. Vedle běžného obrábění zvládá do těchto materiálů i složité obráběcí operace včetně vnitřního tváření závitů. Olej lze použít i při velice složitých obráběcích operacích, jako je vnitřní a vnější protahování, odvalování a obrážení ozubení. Univerzální vlastnosti oleje umožňují jeho použití do ložiskových skříní dle normy DIN 51 502 - CL, převodových skříní dle normy DIN 51 517 – CLP a hydraulických oběhových systémů dle normy DIN 51 524 – H-LPD.
PARAMO UNICUT 46
Univerzální řezný olej střední viskozity pro obrábění zvláště špatně obrobitelných materiálů. Vedle běžného obrábění zvládá do těchto materiálů i složité obráběcí operace včetně vnitřního tváření závitů. Olej je možné použít i při velice složitých obráběcích operacích, jako je vnitřní a vnější protahování, odvalování a obrážení ozubení. Díky své vyšší viskozitě je vhodný i pro operace tváření ocelí za studena, jako je vystřihování, kalibrování a hluboké tažení ocelových plechů. Vzhledem ke svým univerzálním vlastnostem může být olej aplikován do ložiskových skříní dle normy DIN 51 502 - CL, převodových skříní dle normy DIN 51 517 – CLP a hydraulických oběhových systémů dle normy DIN 51 524 – H-LPD.

ŘEZNÉ OLEJE - více informací v katalogu
PARAMO Kinematická
viskozita při
40 °C (mm2/s)
Bod
vzplanutí
(°C)
Odolnost
vůči opotřebení
(kp) 1h
Max. nezadírací
zatížení
Ls (kp)
PARAMO CUT 16H 16,0 178 84 126
PARAMO CUT 22H 22,0 150 70 80

ISO VG 15, 22 ISO 6743: L-MH
PARAMO CUT 16H
Speciální řezný olej pro náročné obráběcí operace jako je hluboké vrtání za použití jednobřitých, ejektorových postupů a BTA-postupů u vysokolegovaných ocelí a také pro dokončovací operace v oblasti minimální třísky. Vedle hlubokého vrtání konstrukčních i vysoce legovaných ocelí je určen pro výkonné automatování a provádění běžných i složitých obráběcích operací na obráběcích centrech a linkách. Není vhodný pro obrábění mědi.
PARAMO CUT 22H Řezný olej pro obráběcí operace, hluboké vrtání ejektorovým systémem, systémem BTA, dělovými vrtáky a dvoubřitými vrtáky. A to jak s použitím karbidových nástrojů, tak i nástrojů z rychlořezné oceli. Vedle hlubokého vrtání konstrukčních ocelí, legovaných ocelí vyšších tříd lze olej použít pro operace automatování, vystružování, vnitřní a vnější závitování materiálů se zhoršenou obrobitelností. Není vhodný pro obrábění mědi a jejich slitin.

ŘEZNÉ OLEJE - více informací v katalogu
PARAMO Kinematická
viskozita při
40 °C (mm2/s)
Bod
vzplanutí
(°C)
Odolnost
vůči opotřebení
(kp) 1h
Max. nezadírací
zatížení
Ls (kp)
PARAMO CUT 15 15,0 173 93 126
PARAMO CUT 25 25,0 194 76 100

ISO VG 15, (22) ISO 6743: L-MH
PARAMO CUT 15
Řezný olej pro velmi náročné obráběcí operace i do materiálů s velice špatnou obrobitelností. Využití nachází při výkonném vnitřním a vnějším protahování, výrobě ozubení odvalovacím frézováním a obrážením, obrábění a tváření vnitřních i vnějších závitů a při dokončovacích operacích jako je vystružování a ševingování ozubení. Není vhodný pro obrábění mědi a jejich slitin.
PARAMO CUT 25 Řezný olej pro velmi náročné obráběcí operace do materiálů se zhoršenou a špatnou obrobitelností. Je vhodný pro vnitřní a vnější protahování, k výrobě ozubení odvalovacím frézováním a obrážením, pro obrábění a tváření vnitřních i vnějších závitů a při dokončovacích operacích jako je vystružování. Pro svou schopnost vytvořit optimální řezné prostředí i při vyšších řezných rychlostech nachází uplatnění i při operacích na obráběcích centrech, obráběcích linkách dlouhotočných automatech do materiálů s velmi špatnou obrobitelností. Není vhodný pro obrábění mědi.

ŘEZNÉ OLEJE - více informací v katalogu
PARAMO Kinematická
viskozita při
40 °C (mm2/s)
Bod
vzplanutí
(°C)
Odolnost
vůči opotřebení
(kp) 1h
Max. nezadírací
zatížení
Ls (kp)
PARAMO CUT 3 4,5 110 34 40
PARAMO CUT 7 7,3 140 75 100
PARAMO CUT 10 12,5 180 33 63
PARAMO CUT BM 15,0 175 51 100

ISO VG (5), (7), (10), 15 ISO 6743: L-MH
PARAMO CUT 3
Výkonný řezný oleje zejména pro operace broušení, honování, superfiniš a lapování prováděné v litinách, konstrukčních ocelích obvyklé jakosti, konstrukčních ocelích slitinových a některých neželezných kovech s použitým brusivem diamant, korund, karbid boru a křemíku. Není vhodný pro obrábění mědi. Je určen i pro mazání rychloběžných kluzně uložených vřeten brusek a rychloběžných soustruhů, vyjma vřeten nových a repasovaných, kde způsobuje přehřívání.
PARAMO CUT 7 Univerzální řezný olej pro všechny typy výkonného broušení litin, konstrukčních a slitinových ocelí i některých slitin neželezných kovů s použitím brusiva diamant, korund, karbid boru a křemíku.
PARAMO CUT 10 Výkonný řezný olej pro broušení všech typů ocelí a slitin barevných a lehkých kovů. Lze jej využít i při obráběcích operacích s nástroji s přesně definovatelnou geometrií břitu při obrábění slitin barevných a lehkých kovů.
PARAMO CUT BM Výkonný řezný olej pro vybrušování a broušení osových řezných nástrojů z monolitu, ostření nástrojů a výkonné tvarové broušení litin, konstrukčních a slitinových ocelí.

ŘEZNÉ OLEJE - více informací v katalogu
PARAMO Kinematická
viskozita při
40 °C (mm2/s)
Bod
vzplanutí
(°C)
Odolnost
vůči opotřebení
(kp) 1h
Max. nezadírací
zatížení
Ls (kp)
PARAMO CUT 3 4,5 110 34 40
PARAMO CUT 22 22,0 204 76 80
PARAMO CUT 32 32,0 213 41 100
PARAMO CUT 32A 32,0 220 43 50

ISO VG (5), 22, 32, 32 ISO 6743: L-MH
PARAMO CUT 3
Řezný olej zejména pro dokončovací obráběcí operace, kdy se pracuje s nástroji, u kterých geometrie břitu není přesně definována. Tyto aplikace jsou popsány u řady řezných olejů určených pro broušení. Díky vyvážené skladbě přísad je tento řezný olej vhodný i pro obrábění slitin lehkých kovů nástroji, kde je geometrie břitu přesně definována. Není vhodný pro obrábění mědi.
PARAMO CUT 22 Výkonný univerzální řezný olej s širokým rozsahem použití jak pro operace s přesně definovanou geometrií nástroje, tak i pro náročnější operace broušení. Je určen zejména pro obrábění na soustružnických automatech a obráběcích centrech i při složitějších obráběcích operacích do materiálů se zhoršenou obrobitelností. Není vhodný pro obrábění mědi.
PARAMO CUT 32 Řezný olej s širokým rozsahem použití zejména pro obrábění na soustružnických automatech. Svou formulací je koncipován spíše pro nástroje vyrobené z rychlořezné oceli, obrábění snadno obrobitelných ocelí, lehkých slitin a barevných kovů včetně mědi. Do těchto materiálů zvládá i složitější obráběcí operace.
PARAMO CUT 32A Řezný olej s širokým rozsahem použití pro obrábění na soustružnických automatech a obráběcích centrech. Svou formulací je koncipován spíše pro nástroje osazené břitovými destičkami ze slinutých karbidů. Hodí se zejména k obrábění snadno obrobitelných ocelí, lehkých slitin a barevných kovů při vyšších řezných rychlostech. Nevhodný pro obrábění mědi.

ŘEZNÉ OLEJE - více informací v katalogu
PARAMO Kinematická
viskozita při
40 °C (mm2/s)
Bod
vzplanutí
(°C)
Odolnost
vůči opotřebení
(kp) 1h
Max. nezadírací
zatížení
Ls (kp)
PARAMO EPK 1 46 140 - 80
PARAMO EPK 3 2000 300 - 126

PARAMO EPK Prostředky obsahují vysoké koncentrace přísad, které vytvářejí optimální řezné prostředí v případě velmi složitých obráběcích operací do materiálu se zhoršenou nebo velice špatnou obrobitelností
PARAMO EPK 1 Výkonný koncentrát vysokotlakých a protioděrových přísad k mazání minimálním množstvím maziva formou aerosolu (MQL). Použitelný také pro přimazávání složitých obráběcích operací do materiálů se zhoršenou nebo velice špatnou obrobitelností. Lze jej s úspěchem použít také pro zvýšení výkonnosti řezných olejů. V takovýchto případech je doporučená koncentrace přísady do běžného řezného oleje 15-20 %. U takto upravených řezných olejů se musí počítat se zvýšenou reaktivitou přísad s povrchem mědi a jejich slitin.
PARAMO EPK 3 Výkonný koncentrát vysokotlakých, protioděrových přísad a esterů pro přimazávání složitých obráběcích operací do materiálu se zhoršenou nebo velice špatnou obrobitelností. Jeho vhodná formulace zvyšuje přilnavost přísady k nástroji, a tak umožňuje efektivní využití přísady v jakékoli poloze nástroje i při zvýšených otáčkách.

OLEJE PRO TVÁŘENÍ - více informací v katalogu
PARAMO Kinematická
viskozita při
40 °C (mm2/s)
Bod
vzplanutí
(°C)
Bod tuhnutí (°C) Odolnost
vůči opotřebení
(kp) 1h
Max. nezadírací
zatížení
Ls (kp)
PARAMO PRESS 80 80 180 -20 75,9 100
PARAMO EPK 2 32 min. 180 -10 - 80

ISO VG (68), 32
PARAMO PRESS 80
Olej pro objemové tváření. PARAMO PRESS 80 lze použít jak pro široký rozsah operací objemového tváření spojovacího materiálu, nejrůznějších komponentů pro automobilový průmysl v postupových tvářecích nástrojích, tak i pro operace přesného stříhání. Pro použití ve sdružených nástrojích (tváření, stříhání, děrování) pracuje s velkou výkonnostní rezervou. Ve velkosériové výrobě se uplatní při rychlostním válcování závitů. Do prostoru nástroje nebo na jeho funkční části se dopravuje pomocí olejového filmu utvořeného na tvářeném materiálu nebo tlakovým oběhovým mazáním. PARAMO PRESS 80 lze bez větších problémů aplikovat i pomocí olejové mlhy. Jeho neocenitelnou výhodou je snadná možnost odstranění olejového filmu z povrchu tvářených součástí před jakoukoli povrchovou úpravou.
PARAMO EPK 2 Soubor vysoce výkonných vysokotlakých, protioděrových a mazivostních přísad olejovitého charakteru. Lze jej použít v 100% koncentraci pro velice náročné tvářecí operace jako jsou hluboké tahy, průvlakování a kalibrování. Ve směsi s ložiskovými oleji jakékoli viskozity je schopen zvládat široký sled těchto operací různých výkonnostních požadavků, při kterých je kladen důraz na snadnost následného procesu odmašťování. Ta je úměrně závislá na viskozitě použitého ložiskového oleje a příslušné koncentraci PARAMO EPK 2.

OLEJE PRO TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ
PARAMO Kinematická
viskozita při
40 °C (mm2/s)
Bod
vzplanutí
(°C)
Bod tekutosti (°C)
PARAMO TK 22 22 205 -15
PARAMO TK 46 46 225 -12
PARAMO TK 150 150 250 -12
PARAMO TK 180 180 260 -12

ISO VG 22, 46, 68, 100 ISO 6743: L-Q
PARAMO TK
Hluboce rafinované hydrokrakové oleje s přísadami pro zvýšení ochlazovací rychlosti, termické a termooxidační stability. Vyznačují se vysokým bodem vzplanutí, nízkou odporností a velmi malým sklonem k tvorbě kalů.
PARAMO TK 22 Vysoce výkonný kalicí olej koncipovaný zejména pro použití v uzavřených pecích. Díky intenzivnímu ochlazovacímu účinku je určen zejména pro rychlé kalení nelegovaných i legovaných ocelí menších součástí. Zajišťuje kaleným dílům výborné mechanické vlastnosti. Výhody jsou vysoká ochlazovací rychlost, příznivé deformace součástí, široká možnost použití a nízká odparnost oleje.
PARAMO TK 46 Středně viskózní univerzální kalicí olej pro široký rozsah kalení za dodržení dlouhodobých konstantních podmínek. Olej dosahuje středních kalicích rychlostí a minimálních deformací kalených součástí.
PARAMO TK 150 Kalicí olej pro termální (horké) kalení při teplotě olejové lázně do 150 °C. Kalení probíhá v olejové lázní zahřáté na danou teplotu. Díky zvýšené viskozitě a vhodně zvolené ochlazovací rychlosti minimalizuje vnitřní pnutí a následné deformace kalených součástí. Je zejména vhodný pro kalení větších součástek.
PARAMO TK 180 Viskózní kalicí olej pro termální (horké) kalení při teplotě olejové lázně do 180 °C tam, kde jsou požadovány středně velké až vyšší ochlazovací rychlosti. Minimalizuje vnitřní pnutí a deformace. Je předurčený pro kalení velkých součástek (velká ozubená kola, hřídele apod.). Svými vlastnostmi umožňuje aplikaci jak v otevřených kalicích systémech (vysoký bod vzplanutí, nízká odparnost), tak i v systémech s řízenou atmosférou.

TEPLONOSNÉ OLEJE
PARAMO Kinematická
viskozita při
40 °C (mm2/s)
Bod
vzplanutí
(°C)
Bod tekutosti (°C)
PARAMO TERM 22 22 205 -15
PARAMO TERM 32 32 215 -15
PARAMO CLEANER 270 170 -15

ISO VG 22, 32 ISO 6743: L-Q
PARAMO TERM
Oleje na bázi vybraných hluboce rafinovaných hydrokrakových olejů se speciálními antioxidačními přísadami pro zvýšení životnosti olejové náplně. Mají vysoký bod vzplanutí, malou odparnost a velmi malý sklon k tvorbě kalů. Jsou to vysoce výkonné teplonosné oleje pro teplonosné systémy s nuceným oběhem. Jsou velmi vhodné k nepřímému vytápění reaktorů, destilačních zařízení, sušiček, výrobních zařízení např. obalovny živičných směsí apod. Jsou určeny zejména pro uzavřené teplonosné systémy do 300 °C. Maximální teplota olejového filmu by neměla překročit 320 °C.
PARAMO CLEANER Vysoce účinný detergentní čisticí prostředek pro vnitřní čištění systémů pracujících s teplonosnými médii. Napomáhá uvolňovat a odstraňovat uhlíkaté úsady, oxidační produkty a pryskyřice z topných těles, potrubí a technologických nádob při dlouhodobém nebo náročném provozu, a tím zvyšuje účinnost teplonosného systému. Používá se i preventivně během provozu.

KONZERVAČNÍ OLEJE
PARAMO Kinematická
viskozita při
40 °C (mm2/s)
Bod
vzplanutí
(°C)
Bod tuhnutí (°C) Vydatnost
ochranného filmu
při 20 °C
Relativní ochranná
účinnost Ur (%)
30 dní % min.
KONKOR 101 13,8 152 -39 1,2 97
KONKOR 103 70,7 213 -24 2,4 100
KONKOR 210 12,1 184 -48 1,4 100
KONKOR 222 23,0 208 -42 2,4 100
KONKOR 268 76,2 232 -36 3,4 100
KONKOR 612 12,0 150 -30 14,0 97,7
KONKOR 622 22,0 150 -25 18,3 100

ISO VG (10), 68, (10), 22, (68), (10), 22 ISO 6743: L-R
Ropné oleje s moderně koncipovanou aditivací komplexně působících inhibitorů koroze pro konzervaci širokého spektra materiálů.
KONKOR 101 a 103 Konzervační oleje pro dočasnou ochranu železných kovů s obsahem adsorpčního inhibitoru koroze. Nepůsobí tzv. stykovou korozi. Zastaví další korozi, jsou-li použita na místa již zkorodovaná, tzv. stopefekt. Nedoporučuje se používat ke konzervaci alkalicky černěných povrchů.
KONKOR 210, 222 a 268 Konzervační oleje pro dočasnou ochranu železných i neželezných kovů před atmosférickou korozí v uzavřených skladech. Mají schopnost vytěsňovat vodu z kovových povrchů, účinně neutralizovat pot rukou a zabraňovat tvorbě skvrn na konzervovaném povrchu. Snadno se nanášejí a tvoří velmi tenký homogenní olejový film (2–10 μm) s vynikajícími ochrannými vlastnostmi. Ochranné filmy se velmi lehce rozpouštějí v mazacích olejích a nemusejí být při dalších aplikacích odstraňovány. Složení těchto olejů umožňuje použití i pro finální konzervaci.
KONKOR 612 a 622 Konzervační oleje pro střednědobou až dlouhodobou protikorozní ochranu výrobků ve strojírenství ze železných i neželezných kovů (především ložisek, dále pak nástrojů, měřidel, hřídelů, ozubených kol, spojovacího materiálu a plechů).

KONZERVAČNÍ LAK
PARAMO Viskozita – výtokový
kelímek F6 23 °C (s)
Bod
vzplanutí
(°C)
Bod tekutosti (°C) Vydatnost
ochranného filmu
při 20 °C
Relativní ochranná
účinnost Ur (%)
30 dní % min.
KONKOR 500 max. 30 24 < -15 dle druhu aplikace 100

ISO 6743: ISO-L-R
Protikorozní asfaltový lak k ochranným nátěrům ocelových konstrukcí před atmosférickou korozí a předmětů pro vnější prostředí.
KONKOR 500 Konzervační lak, který se aplikuje přímo na kov. Je vhodný i tam, kde již koroze započala. Základní nátěr je před nanášením nežádoucí. Není vhodný na ušlechtilé kovy (měď, hliník, a čerstvý nezoxidovaný pozink). Lze jej použít jako protikorozní ochranu spodků karoserií automobilů. Nejlépe zasychá při teplotě kolem 20 °C, nižší teplota zasychání zpomaluje.

KONZERVAČNÍ ROZTOKY
PARAMO Kinematická
viskozita při 40 °C
(mm2/s)
Bod tekutosti (°C) Vydatnost
ochranného filmu
při 20 °C
Relativní ochranná
účinnost Ur (%)
30 dní % min.
KONKOR 437 - 0 0,1 92
KONKOR EM 66,6 >10 0,3 100

ISO VG 68 ISO 6743: ISO-L-R
Moderně koncipované vodou ředitelné konzervační prostředky k protikorozní ochraně železných i neželezných kovů s širokým spektrem užitných vlastností.
KONKOR 437 Směs vhodných inhibitorů koroze a vody. Po odpaření vody zůstane na povrchu konzervovaného materiálu suchá tenká ochranná vrstva. Prostředek neobsahuje ropné uhlovodíky a je dobře biologicky odbouratelný – ekologicky přijatelný. Snadno se nanáší, tvoří tenký homogenní ochranný film. Umožňuje použití v mezioperační ochraně povrchů bez následné dekonzervace. Má vysokou vydatnost.
KONKOR EM Emulgující konzervační olej obsahuje výkonné emulgátory a inhibitory koroze. Při smíchání s vodou snadno emulguje a tvoří stabilní mléčnou konzervační emulzi. Díky minimální gramáži olejového filmu je vysoce ekonomickým konzervačním prostředkem. Vedle konzervační schopnosti splňuje i požadavky na mazivost a kritéria kapalin, které se používají např. při výrobě profilů.

KONZERVAČNÍ VOSKY
PARAMO Kinematická
viskozita při 40 °C
(mm2/s)
Bod vzplanutí PM (°C) Vydatnost
ochranného filmu
při 20 °C
Relativní ochranná
účinnost Ur (%)
30 dní % min.
KONKOR 350 nelze 40 13,5 100
KONKOR 330 nelze > 21 6,0 (při 35°C) 100

KONKOR 350 Vypařovací konzervační prostředek na bázi vhodného korozního inhibitoru. Je určen pro konzervaci strojů a jeho částí, nářadí, jednotlivých kovových materiálů při venkovním skladování a pro konzervaci dílů skladovaných v přímořských oblastech i dopravovaných přes moře. Po vypaření zůstává na konzervovaném materiálu tuhá vosková mikrovrstva. Dekonzervace je možná promýváním studenými detergenty, lakovým benzínem, petrolejem (naftou), chlorovanými uhlovodíky či v proudu vodní páry.
KONKOR 330 Konzervační vosk na konzervaci široké škály součástí (náhradních dílů, mobilní techniky, zbraní při dlouhodobém skladování). Aplikaci je možné provádět natíráním, nástřikem nebo máčením. Pro snadnější a rovnoměrné nanášení se vosk před aplikací doporučuje nahřát na 35 °C (max. 45 °C). V případě, že se provádí dekonzervace, užívá se teplý roztok saponátů.

Máte zájem o obráběcí, technologické a konzervační prostředky?

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.


RSS

Novinky

09. Únor

Změna prodejních cen pro rok 2021

Avizovaná změna prodejních cen u produktů ...

DIMENSOR

Sídlo a prodejní místa

VK LOŽISKA s.r.o.
Soukenická 162
549 54 Police nad Metují

Zobrazit další kontakty

  • +420 491 541 600
  • +420 491 541 601

Novinky e-mailem

Novinky e-mailem

© 2021, VK LOŽISKA s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑