Průmyslové oleje Paramo

LOŽISKOVÉ OLEJE
PARAMO Kinematická viskozita při 40°C (mm2/s) Bod vzplanutí (°C) Bod tekutosti (°C)
PARAMO OL-B1 19 180 -15
PARAMO OL-B2 30 210 -15
PARAMO OL-B4 46 220 -9
PARAMO OL-B5 75 240 -9
PARAMO OL-B7 115 250 -9

ISO VG (15), (32), 46, (68), (100) ISO 6743: ISO-L-A, DIN 51 502: AN, B
PARAMO OL-B Ropné oleje bez přísad. Používají se pro krátkodobé mazací systémy, ztrátové mazání strojních součástí, technologické účely – kalící lázně (OL-B4), proplachování oběhových soustav při výměně olejových lázní (OL-B2).

LOŽISKOVÉ OLEJE
PARAMO Kinematická viskozita při 40°C (mm2/s) Bod vzplanutí (°C) Bod tekutosti (°C)
PARAMO OL-PO3 2,3-3,0 - -24
PARAMO OL-PO3S 3,5-5,0 - -24
PARAMO OL-J3 3 - -18
PARAMO OL-J10 10 185 -21
PARAMO OL-J22 22 210 -24
PARAMO OL-J32 32 225 -24
PARAMO OL-J46 46 230 -24
PARAMO OL-J68 68 255 -21
PARAMO OL-J100 100 265 -9

ISO VG 3, (5), 10, 22, 32, 46, 68, 100 ISO 6743: ISO-L-FC, ISO 6743: L-FD (pro OL-PO3), DIN 51 502: CL
PARAMO OL-PO3 (S) Olej k mazání ložisek vysokootáčkových vřeten obráběcích a textilních strojů. Je možné jej použít i jako řezný olej pro nenáročné dokončovací operace při obrábění.
PARAMO OL-J Vysoce rafinované oleje obsahující antioxidační, antikorozní a protipěnivostní přísady. Používají se pro dlouhodobé náplně mazacích soustav strojů, vřetena (OL-J3, OL-J10), ložiska, převody, náplně hydrostatických mechanizmů (OL-J22, 32, 46 – třída HH) a kalící lázně.

LOŽISKOVÉ OLEJE
PARAMO Kinematická viskozita při 40°C (mm2/s) Bod vzplanutí (°C) Bod tekutosti (°C)
PARAMO OLN-J22 22 210 -39
PARAMO OLN-J32 32 225 -33
PARAMO OLN-J46 46 235 -33

ISO VG 22, 32, 46 ISO 6743: ISO-L-HL, DIN 51 517: CL, 51 524: HL
PARAMO OLN-J
Odparafinované hluboce rafinované oleje s dobrou oxidační stálostí, malou viskozitně-teplotní závislostí a výbornými nízkoteplotními vlastnostmi. Používají se v hydrostatických mechanizmech a tam, kde nevyhovují OL-J pro svoje nízkoteplotní vlastnosti.

HYDRAULICKÉ OLEJE
PARAMO Kinematická viskozita při 40°C (mm2/s) Bod vzplanutí (°C) Bod tekutosti (°C)
PARAMO HM 22 22 218 -42
PARAMO HM 32 32 225 -33
PARAMO HM 46 46 238 -30
PARAMO HM 68 68 250 -27

ISO VG 22, 32, 46, 68, 100 ISO 6743: ISO-L-HM, DIN 51 524/II-HLP
PARAMO HM Vysoce rafinované ropné oleje obsahují přísady zlepšující oxidační stálost oleje, protikorozní i protioděrové přísady a přísady proti pěnění. Používají se pro hydrostatické mechanizmy s vysokým mechanickým a tepelným namáháním.

HYDRAULICKÉ OLEJE
PARAMO Kinematická viskozita při 40°C (mm2/s) Bod vzplanutí (°C) Bod tekutosti (°C)
PARAMO HV 32 32 211 -39
PARAMO HV 46 46 220 -36
PARAMO HV 68 68 230 -36

ISO VG 32, 46, 68 ISO 6743: ISO-L-HV, DIN 51 524/III-HVLP
PARAMO HV
Vysoce rafinované ropné oleje obsahují, kromě přísad obsažených v řadě HM, střihově stálý modifikátor viskozity, který zlepšuje reologické vlastnosti za nízkých a vysokých teplot. Snižují závislost viskozity na teplotě. Používají se pro vysokotlaké hydrostatické mechanizmy s vysokým mechanickým a tepelným namáháním, pro stroje pracující celoročně v širokém rozsahu teplot a pro stroje vyžadující nízkou závislost viskozity na teplotě.

HYDRAULICKÉ OLEJE
PARAMO Kinematická viskozita při 40°C (mm2/s) Bod vzplanutí (°C) Bod tekutosti (°C)
PARAMO OT-HP3 32 210 -39

ISO VG 32 ALLISON C3
PARAMO OT-HP3
Rafinovaný ropný olej obsahuje přísady pro zlepšení antioxidačních a protioděrových vlastností, přísady proti korozi a pěnění. Olej je možno použít pro hydrostatické i hydrodynamické mechanizmy autobusů, stavebních strojů a vysokozdvižných vozíků.

HYDRAULICKÉ OLEJE
PARAMO Kinematická viskozita při 40°C (mm2/s) Bod vzplanutí (°C) Bod tekutosti (°C)
PARAMO PNEUMAT 22 22 218 -42
PARAMO PNEUMAT 32 ZF 32 200 -36
PARAMO PNEUMAT 46 46 238 -30

ISO VG 22, 32, 46 ISO 6743: ISO-L-P, DIN 51 502: D
PARAMO PNEUMAT
Hydrogenačně rafinované ropné oleje obsahují přísady zlepšující antioxidační vlastnosti oleje, snižují bod tuhnutí. Dále obsahují vysokotlaké přísady a přísady proti pěnění a rezivění. Oleje PARAMO PNEUMAT jsou určeny především pro pneumatické nářadí a mechanizmy. Díky svým příznivým vlastnostem jsou však vhodné i pro jiné aplikace, např. hydraulická zařízení. PNEUMAT 32 ZF je založen na bezpopelné aditivaci.

HYDRAULICKÉ OLEJE
PARAMO Kinematická viskozita při 40°C (mm2/s) Bod vzplanutí (°C) Bod tekutosti (°C)
PARAMO HFC 46 46 - -36

ISO VG 46 ISO 6743: L-HFC, DIN 51 502: HFC
PARAMO HFC
Těžko zápalná hydraulická kapalina na bázi voda-glykol určená pro aplikace s vysokým rizikem požáru nebo exploze (doly, ocelárny při kokilovém lití a slévárny při tlakovém lití slitin hliníku a zinku).

PRŮMYSLOVÉ PŘEVODOVÉ OLEJE
PARAMO Kinematická viskozita při 40°C (mm2/s) Bod vzplanutí (°C) Bod tekutosti (°C)
PARAMO CLP 100 100 220 -24
PARAMO CLP 150 150 235 -21
PARAMO CLP 220 220 235 -21
PARAMO CLP 320 320 240 -15
PARAMO CLP 460 460 245 -15

ISO VG 100, 150, 220, 320, 460, 680 DIN: 51517/III – CLP
PARAMO CLP
jsou vyrobeny z vysoce rafinovaných základových olejů s přísadou modifikátoru tření, vysokotlakými přísadami, antioxidanty a přísadami proti korozi. Používají se pro mazání vysoce namáhaných převodovek a jiných strojních částí.

PRŮMYSLOVÉ PŘEVODOVÉ OLEJE
PARAMO Kinematická viskozita při 40°C (mm2/s) Bod vzplanutí (°C) Bod tekutosti (°C)
PARAMO PP 7 110 230 -30
PARAMO PP 13 220 240 -21
PARAMO PP 44 730 240 -12

ISO VG (100), 220, (680) API GL-2
PARAMO PP
jsou vyrobeny z vysoce rafinovaných základových olejů s přísadou protioděrových a vysokotlakých přísad. Používají se pro plnění oběhových mazacích soustav, nenáročné průmyslové převodovky a převodovky starších automobilů.

OLEJE PRO KLUZNÁ VEDENÍ
PARAMO Kinematická viskozita při 40°C (mm2/s) Bod vzplanutí (°C) Bod tekutosti (°C)
PARAMO KV 46 46 225 -27
PARAMO KV 68 68 240 -24
PARAMO KV 100 100 240 -24
PARAMO KV 220 220 250 -12

ISO VG 46, 68, 100, 220 ISO 6743 : ISO-L-G DIN 51 502: CG
PARAMO KV
Ropné oleje zušlechtěné přísadami proti oxidaci, korozi a otěru zvyšují únosnost mazacího filmu. Zabraňují trhavým pohybům (stick-slip). Tyto oleje je možno použít k mazání horizontálních i vertikálních kluzných vedení obráběcích strojů a výrobních systémů, mazání dalších míst na strojích jako převodovek, kluzných uložení aj., nebo jako multifunkční oběhový olej pro kluzné vedení, hydrauliku a převody, středně náročné operace tváření.

KOMPRESOROVÉ OLEJE
PARAMO Kinematická viskozita při 40°C (mm2/s) Bod vzplanutí (°C) Bod tekutosti (°C)
PARAMO K 8 110 240 -9
PARAMO K 12 165 250 -9
PARAMO K 18 250 260 -9
PARAMO K 28 385 280 -9

ISO VG (100), (150), (220), (460) ISO 6743: ISO-L-DAA (K8), ISO-L-DAB DIN 51 506: VBL, VCL
PARAMO K
Oleje se vyznačují výbornou chemickou stálostí i při vysokých teplotách. Tyto oleje lze použít k mazání vzduchových a plynových kompresorů, průmyslových převodovek, případně i jako teplonosné médium.

KOMPRESOROVÉ OLEJE
PARAMO Kinematická viskozita při 40°C (mm2/s) Bod vzplanutí (°C) Bod tekutosti (°C)
PARAMO VDL 46 46 235 -30
PARAMO VDL 100 100 255 -27

ISO VG 46, 100 ISO 6743: ISO-L-DAJ, DAC DIN 51 506: VDL, DIN 51 524 /II-HLP
PARAMO VDL
Ropné oleje aditivované bezpopelnou směsnou přísadou pro zlepšení protioděrových a nízkoteplotních vlastností, protikorozních vlastností a termooxidační stálosti. Mají vynikající chemickou a termooxidační stálost, používají se k mazání vzduchových a plynových kompresorů (VDL 46 pro rotační, VDL 100 pro pístové), mazání průmyslových převodovek s vyššími požadavky na oxidační stálost oleje nebo jako náplně hydrostatických mechanizmů.

KOMPRESOROVÉ OLEJE
PARAMO Kinematická viskozita při 40°C (mm2/s) Bod vzplanutí (°C) Bod tekutosti (°C)
PARAMO ON-5 66 204 -33
PARAMO ON-22 23 174 -45

ISO VG 68 ISO 6743 : ISO-L-DRA DIN 51 502-K, DIN 51 503-KA, DIN 51 524-HL
ISO VG 22 ISO 6743 : ISO-L-Y DIN 51 502 : F
PARAMO ON–5
Olej k mazání pístových čpavkových kompresorů. Dále je možné olej použít jako nízkotuhnoucí ložiskový olej a hydraulický olej třídy HL viskozitní třídy ISO VG 68.
PARAMO ON–22 Naftenický olej pro speciální použití s nízkým bodem tuhnutí.

VÝVĚVOVÝ OLEJ
PARAMO Kinematická viskozita při 40°C (mm2/s) Bod vzplanutí (°C) Bod tekutosti (°C)
PARAMO R2 100 235 -9

ISO VG 100 ISO 6743: ISO-L-DVA, DIN 51 502: V
PARAMO R2
Ropný olej s nízkým tlakem nasycených par do 0,133 Pa při 25 °C a s vysokým bodem vzplanutí. Používá se k mazání dvoustupňových rotačních vývěv.

TRANSFORMÁTOROVÝ OLEJ
PARAMO Kinematická viskozita při 40°C (mm2/s) Bod vzplanutí (°C) Bod tekutosti (°C)
PARAMO TRAFO N-A 12 145 -45

ISO VG 10 ISO 6743 : ISO-L-N, DIN 51 502 : J
PARAMO TRAFO N-A
Hydrogenačně rafinovaný lehký destilát z naftenické ropy s významnou chemickou stálostí a nízkým bodem tuhnutí. Neinhibovaný transformátorový olej se používá do transformátorů všech napěťových hladin.

VÁLCOVÉ A TMAVÉ OLEJE
PARAMO Kinematická viskozita při 100°C (mm2/s) Bod vzplanutí (°C) Bod tekutosti (°C)
PARAMO B 25 30 295 -9
PARAMO B 28 35 305 -9
PARAMO B 31 38 315 -9

ISO VG (460), (680), (1000) ISO 6743: ISO-L-Z DIN 51 502: Z
PARAMO B
Válcové oleje charakteristické vysokou viskozitou bez přísad k mazání válců parních strojů, které pracují s mokrou párou do teplot 250 °C (B 25), do 300 °C (B 28) a nad 300 °C (B 31). Používají se též pro mazání šroubových převodů za vysokých pracovních teplot. Oleje B 28 a B 31 je možno též použít pro plnění lázní na popouštění kovů a pro vyhřívací lázně.

VÁLCOVÉ A TMAVÉ OLEJE
PARAMO Kinematická viskozita při 100°C (mm2/s) Bod vzplanutí (°C) Bod tekutosti (°C)
PARAMO P 28 31 310 -9
PARAMO P 31 37 315 -9

ISO VG (460), (680) ISO 6743: ISO-L-Z DIN 51 502: Z
PARAMO P
Oleje charakteristické vysokou viskozitou, přísadou k zvýšení mazivosti a přilnavosti. Omezují i stírací účinek páry. Jsou určeny k mazání válců parních strojů, které pracují s mokrou a přehřátou vodní párou a tam, kde jsou zvýšené požadavky na mazivost i přilnavost za provozu s kolísavými zatíženími (P 28 do 300 °C a P 31 nad 300 °C).

VÁLCOVÉ A TMAVÉ OLEJE
PARAMO Kinematická viskozita při 100°C (mm2/s) Bod vzplanutí (°C) Bod tekutosti (°C)
PARAMO OD 3 46 200 -30
PARAMO OD 4 68 230 -24
PARAMO OD 8 140 240 -21
PARAMO OD 11 200 250 -15
PARAMO OD 16 320 260 -13
PARAMO OD 20 -- 280 -6

ISO VG 46, 68, (150), (220), 320, (680) ISO 6743: ISO-L-AY DIN 51 502: AN, B
PARAMO OD
Ropné olejové destiláty vybavené snižovačem bodu tuhnutí. Tmavé oleje PARAMO OD se vyznačují vysokou přilnavostí a jsou určeny pro nejrůznější průmyslové aplikace.
PARAMO OD 3 až 16 Oleje k mazání kluzných ložisek zatížených vysokými tlaky, ložisek v prašném a vlhkém prostředí, dopravních zařízení, zemědělských strojů, zařízení v hutích, při mazání nízkootáčkových převodů s hrubě opracovanými zuby a na mazání netěsných převodovek.
PARAMO OD 20 Olej k mazání mechanických převodů a strojních součástí s vysokými nároky na přilnavost oleje.

SEPARAČNÍ PROSTŘEDKY
PARAMO Kinematická viskozita při 40°C (mm2/s) Bod vzplanutí (°C) Bod tekutosti (°C) Číslo kyselosti
(mg KOH/g)
PARAMO SEPAR 6,3 130 -15 5,5
PARAMO SEPAR SDA 7,0 130 -24 10,0
PARAMO SEPAR AL <1,0 nelze stanovit 0 -
PARAMO SEPAR BIO-IT 11,0 130 -30 0,4
PARAMO SEPAR BIT-EM 51,5 (konc.) nelze stanovit -5 -
PARAMO BIO-CON 7,1 138 -25 6,0

PARAMO SEPAR ISO VG (7), ISO 6743: ISO-P
Ropný hydrogenačně rafinovaný olej s mastnou separační přísadou k mazání kovových forem při výrobě betonových dílců v panelárnách.
PARAMO SEPAR SDA ISO VG (7), ISO 6743: ISO-L-B
Nízkoviskózní ropný olej slouží jako separační prostředek při zpracování cementářských výrobků. Obsahuje účinné přísady zajišťující snadnou separaci zpracovávaného materiálu a formy. Je určen pro aplikace mající za cíl dosažení snadné separace forem nebo bednění od zpracovávaného materiálu. Přednostně je určen pro ocelové formy, dřevěné formy a bednění používané při výrobě panelů, různých betonových prvků a betonářských prací ve stavebnictví. Krátkodobě chrání ocelové prvky forem, dopravníků a míchačů proti korozi a udržuje je čisté.
PARAMO SEPAR AL
Vysoce stabilní separační minerální mikroemulze na bázi vosku. PARAMO SEPAR AL je určen k mazání kovových forem při tlakovém lití slitin hliníku. Nanášení separační mikroemulze se provádí ručním nástřikem za pomoci stříkacích pistolí nebo automatickými stacionárními postřikovači. Mísicí poměr se řídí podmínkami lití a technologií nástřiku a je závislý na teplotě formy a složitosti litého dílce (pohybuje se od 1:50 až 1:100). Optimální mísicí poměr je vhodné stanovit na základě provozní zkoušky.
PARAMO SEPAR BIO-BIT ISO VG (10), ISO 6743: ISO-L-B
Nízkoviskózní biologicky odbouratelný olej slouží jako separační prostředek při výrobě, zpracování a pokládce obalované asfaltové směsi. Je určen pro aplikace mající za cíl dosažení snadné separace obalované asfaltové směsi od technologií používaných v obalovnách při výrobě, následně pak při dopravě a samotné pokládce. Separační prostředek umožňuje snadné uvolnění obalené asfaltové směsi od ložných ploch nákladních automobilů, manipulační techniky a dalších technologických prvků používaných při výrobě a pokládce. Při aplikaci separačního prostředku nástřikem je vlivem speciálně volených přísad garantována minimalizace tvorby aerosolu, který při běžně používaných prostředcích zatěžuje životní prostředí a zvyšuje spotřebu separátoru. Svým složením je vhodný i pro separaci betonových prefabrikátů při jejich výrobě a napomáhá snadnému odbedňování při betonářských pracích prováděných ve stavebnictví.
PARAMO SEPAR BIO-BIT EM ISO VG (10), ISO 6743: ISO-L-B
Biologicky snadno odbouratelná emulze (olej ve vodě) slouží jako separační prostředek při výrobě, zpracování a pokládce obalované asfaltové směsi. Je určena pro aplikace mající za cíl dosažení snadné separace obalované asfaltové směsi a technologických prvků používaných v obalovnách při výrobě, následně pak při dopravě a samotné pokládce. Separační emulze umožňuje snadné uvolnění obalené asfaltové směsi od ložných ploch nákladních automobilů, manipulační techniky a dalších technologických prvků používaných při výrobě a pokládce. Při aplikaci emulze stříkáním nebo nátěrem je doporučeno, pro optimální separaci, používat koncentraci minimálně 20 % ve vodě.
PARAMO BIO-CON ISO VG(7), ISO 6743: ISO-L-B
Biologicky odbouratelný separační olej pro separaci betonu. Přípravek je určen pro odformování betonových tašek. Lze jej využít i pro odbedňovací aplikace všude tam, kde je vyžadován přípravek šetrnější k životnímu prostředí.

Máte zájem o průmyslové oleje Paramo?

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.


RSS

Novinky

09. Únor

Změna prodejních cen pro rok 2021

Avizovaná změna prodejních cen u produktů ...

DIMENSOR

Sídlo a prodejní místa

VK LOŽISKA s.r.o.
Soukenická 162
549 54 Police nad Metují

Zobrazit další kontakty

  • +420 491 541 600
  • +420 491 541 601

Novinky e-mailem

Novinky e-mailem

© 2021, VK LOŽISKA s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑